ទីតាំងរបស់សូណាត្រាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
+855 23 223 256 (ការិយាល័យ)
ជ្រើសភាសា

  • Main Slideshow 4
  • Main Slideshow 1
  • Main Slideshow 3
Shibatu Sonatra Co., Ltd.

ស៊ីបានទូ សូណាត្រាសិ្ថតនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នារវាង ស៊ីបានទូគ្រុប និងសូណាត្រាគ្រុប ដើម្បីបម្រើតម្រូវការខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងឡើង នៃដំណោះស្រាយផ្នែកពត័មានវិទ្យា និងបច្ចែកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នេះជាគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នា នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ ស៊ីបាទូ សូណាត្រាឱ្យមានគុណសម្បត្តិ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយប្រើប្រាស់;
1. បច្ចេុះកវិទ្យា និងជំនាញដែលបានមក ពីប្រទេសជប៉ុន ដែលត្រូវបាននាំយកដោយ ស៊ីបាទូគ្រុប
2. ស្គាល់តំបន់អំពីរបៀប និងបណ្តាញអាជីវកម្មយ៉ាងខ្លាំង ដែលសូណាត្រាគ្រុប មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តំបន់អាជីវកម្មរបស់យើងរួមបញ្ចូលទាំង; ការ​អប់រំ​ស្តីពីប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ ប​ណ្តា​ញ​សេវា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ប្រព័ន្ធសមាហរណកម្ម​ និង​ច្រើន​ទៀត។

ក្រុមគ្រប់គ្រង
លោកប្រធាន : ឧញ៉ា ស៊ន សុខណា
នាយក​ប្រតិបត្តិ : Mr. Tetuji Nagata

ការិយាល័យកណ្តាល :

# 432 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទលេខ
:
ទូរសារលេខ
:
អីុម៉ែល
:
info@sonatra.com.kh
វ៉េបសាយ
:
www.sonatra.com.kh

ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសូណាត្រាគ្រុប

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ©​សូណាត្រាគ្រុប។

ទៅលើ